JMBG (Jedinstveni matični broj građana) i značenje svih 13 brojeva

Jedinstveni matični broj građana (JMBG) je identifikaciji broj dat svim novorođenim građanima SFRJ (Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije) od 1976. godine.

Svi građani rođeni prije 1976. godine dobili su broj u zavisnosti od regija u kojima su živjeli. Broj je još uvek u upotrebi u novonastalim državama.

JMBG je napravljen od 13 brojeva u formi „DD MM GGG RR BBB K“ (bez razmaka), gdje su:

DD – dan rođenja
MM – mjesec rođenja
GGG – posljednja tri broja godine rođenja
RR – politički regija rođenja (za građane rođene prije 1976. godine politički regija gdje su trenutno živjeli)

* 00-09 – stranci bez državljanstva bivše SFRJ ili njenih nasljednica.

o 01 – stranci u BiH
o 02 – stranci u Crnoj Gori
o 03 – stranci u Hrvatskoj
o 04 – stranci u Makedoniji
o 05 – stranci u Sloveniji
o 07 – stranci u Srbiji (bez pokrajina)
o 08 – stranci u Vojvodini
o 09 – stranci na Kosovu i Metohiji

* 10-19 – Bosna i Hercegovina

o 10 – Banja Luka
o 11 – Bihać
o 12 – Doboj
o 13 – Goražde
o 14 – Livno
o 15 – Mostar
o 16 – Prijedor
o 17 – Sarajevo
o 18 – Tuzla
o 19 – Zenica

* 20-29 – Crna Gora

o 21 – Podgorica
o 26 – Nikšić
o 29 – Pljevlja

* 30-39 – Hrvatska

o 30 – Osijek, Slavonija region
o 31 – Bjelovar, Virovitica, Koprivnica, Pakrac, Podravina region
o 32 – Varaždin, Međimurje region
o 33 – Zagreb
o 34 – Karlovac
o 35 – Gospić, Lika region
o 36 – Rijeka, Pula, Istra and Primorje region
o 37 – Sisak, Banovina region
o 38 – Split, Zadar, Dubrovnik, Dalmacija region
o 39 – Ostalo

* 41-49 – Makedonija

o 41 – Bitola
o 42 – Kumanovo
o 43 – Ohrid
o 44 – Prilep
o 45 – Skopje
o 46 – Strumica
o 47 – Tetovo
o 48 – Veles
o 49 – Štip

* 50-59 – Slovenija (samo 50 je korišteno)
* 60-69 – (nije korišteno iz neobjašnjenih razloga)
* 70-79 – Centralna Srbija

o 71 – Beograd region
o 72 – Šumadija
o 73 – Niš region
o 74 – Južna Morava
o 75 – Zaječar
o 76 – Podunavlje
o 77 – Podrinje i Kolubara
o 78 – Kraljevo region
o 79 – Užice region

* 80-89 – Autonomna Pokrajina Vojvodina

o 80 – Novi Sad region
o 81 – Sombor region
o 82 – Subotica region
o 85 – Zrenjanin region
o 86 – Pančevo region
o 87 – Kikinda region
o 88 – Ruma region
o 89 – Sremska Mitrovica region

* 90-99 – Autonomna Pokrajina Kosovo i Metohija

o 91 – Priština region
o 92 – Kosovska Mitrovica region
o 93 – Peć region
o 94 – Đakovica region
o 95 – Prizren region
o 96 – Kosovsko Pomoravski okrug

BBB – jedinstveni broj

• 000-499 – muški
• 500-999 – ženski

K – kontrolni broj

• Kontrolni broj se izračunava formulom gdje DDMMGGGRRBBBK = ABVGDĐEŽZIJKL
• L = 11 – (( 7*(A+E) + 6*(B+Ž) + 5*(V+Z) + 4*(G+I) + 3*(D+J) + 2*(Đ+K) ) % 11)
% je MOD ili ostatak dijeljenja a ne / ili znak za dijeljenje

• ako je kontrolni broj između 1 i 9, ostaje ista (L = K)
• ako je kontrolni broj veći od 9, postaje nula (L = 0)

Koji je moj JMBG?
Kako saznati svoj JMBG?

1) Ukoliko neznate JMBG možete ga pronaći na staroj (poništenoj) verziji lične karte/osobne iskaznice.
2) Ukoliko nemate staru verziju lične karte/osobne iskaznice, pogledajte na starijim dokumentima (recimo bankovnim izvodima).
3) ako nemate dokumente na kojima bi pisao vaš JMBG morati ćete otići u Ministarstvo unutrašnjih poslova i tamo zatražiti potvrdu svog JMBG broja.

Ukidanje JMBG broja

Zbog činjenice da JMBG otkriva i previše ličnih/osobnih podataka, njegova upotreba je ponegdje ukinuta.
No još uvijek je tražen od strane mnogih institucija, kao što su banke i osiguravajuća društva.

JMBG je oznaka za Jedinstveni Matični broj građana. U nekim varijacijama spominje se i kao MBG, što je skraćena kratica (Matični broj građana).

JMBG se uvodi 1976. u svim republikama bivše Jugoslavije.

JMBG broj o korisniku otkriva sljedeće informacije:

– datum rođenja
– regija rođenja
– redni broj
– spol osobe

Stara lične karte / osobne iskaznice imale su upisan JMBG na njoj, ali nove nemaju – zbog ukidanja JMBG broja (Hrvatska).

Problem se često događa pri navedenim institucijama koje još uvijek traže JMBG. Činjenica da ga znate napamet često nije dovoljna i tražit će vam se potvrda o vašem JMBG broju.
Tu potvrdu možete izvaditi na lokalnim MUP-u.

Write a comment

Comments: 1