Nacionalni sastav vlasti u SFRJ

U “Ekonomskoj Politici” od 27.01.1969. objavljena je tablica “Funkcioneri u saveznima organima, organizacijama i ustanovama” koju prenosimo:

Write a comment

Comments: 0