dr. ASIM UGLJEN

državni tajnik NDH

03.12.1888. Mostar  

??.??.1945

Asim Ugljen je bio sudac.  Diplomirao je na Pravnom visokom učilištu u Zagrebu, gdje je stekao i doktorat. Od godine 1935. je predsjednik Okružnog suda u Sarajevu. U svibnju 1941. je imenovan državnim tajnikom u Podvladi sudstva i bogoštovlja NDH, a u lipnju 1941. članom Ravnateljstva Zavoda za naseljavanje Podvlade udružbe. Od listopada 1942. do rujna 1943. je državni viećnik u Zagrebu. Od rujna 1943. do studenog 1944. je predsjednik Vrhovnog suda u Sarajevu, kad je ponovno imenovan državnim viećnikom. Nakon 1945. mu je sudbina nepoznata.