13.ORUŽANA GORSKA DIVIZIJA SS-a HANDŽAR

 

13. oružana gorska divizija SS-a „Handschar” ili 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS „Handschar“

(skraćeno Handžar divizija, također i hrvatska br. 1)

je bila vojna jedinica u sastavu Waffen SS-a tijekom Drugog svjetskog rata. Bila je sastavljena pretežno od  Muslimana te manjeg broja Hrvata katolika Bosne i Hercegovine, volksdeutschera, te kosovskih Albanaca.

 

Nastala je nakon masakara počinjenih od strane četnika u istočnoj Bosni nad muslimanima, nakon čega su muslimani od njemačkih vlasti tražili oružje ili zaštitu, formirajući milicije kako bi se zaštitili od četničkih napada, što je kasnije preraslo u vojnu formaciju. Osnovna namjena jedinice je prvobitno trebala biti zaštita domova i obitelji, ali taj dogovor nije ispoštovan.

 

Poznata je kao jedina jedinica SS-a koja je digla pobunu protiv Nijemaca i nacističkog režima nakon što je poslana u Francusku. Tom prilikom je ubijeno osam njemačkih časnika. Oni koji su pobjegli pokušali su se pridružiti francuskom Pokretu otpora, ali su ubrzo uhvaćeni i pogubljeni.

 

Džemaludin Ibrahimović, tadašnji imam u Handžar diviziji se prisjeća

„Bio sam imam u Handžar diviziji. Kada smo mi Bosanci saznali da se možemo dobrovoljno prijaviti u jednu njemačku jedinicu, mnogi su iskoristili tu priliku. U Bosni je u to vrijeme bilo prisutno lijepo sjećanje na Austro-Ugarsku monarhiju. Tako da smo se osjećali naklonjeni njemačkom carstvu. Njemačka je za nas bila simbol čistoće, reda i discipline. Za koncentracijske logore i progone Židova tada nismo znali, jer velika masa dobrovaljaca je dolazila iz najsiromašnijih uvjeta, većinom sa sela. Treba uzeti i u obzir da su četnici u istočnoj Bosni masakrirali na tisuće muslimana, tako da smo željeli iskoristiti priliku da se branimo.”

Handžar divizija spada među najzanimljivije, najneobičnije, ali ujedno i najkontroveznije vojne formacije koje su djelovale na prostorima Bosne i Hercegovine tijekom Drugog svjetskog rata. U proteklih pola stoljeća uz ovu vojnu jedinicu vezao se pridjev zloglasna, najčešće u srbijanskoj literaturi, te su joj na teret stavljani ratni zločini odnosno kršenja zakona i običaja rata.
Sastavljanje

Vođa SS-a (Schutzstaffel) Heinrich Himmler bio je oduševljen s idejom da je hrvatski narod arijskog porijekla čiji su pretci bili Goti ili Perzijci. Isto tako, Himmler je stvaranjem muslimanske divizije želio privesti muslimanske nacije u Svijetu da se priklone nacističkoj ideologiji. "Kroz hrvatsko-bosansku diviziju, naša je želja da pružimo ruke Muslimanima širom svijeta, čiji je broj trenutno 350 milijuna i koji su spremni da se oslobode Britanskog Kraljevstva." Himmler je želio osnovati muslimansku diviziju čiji bi glavni cilj bila borba protiv Titovih partizana u Bosni da bi osigurali sigurniji život Njemačke manjine u Srijemu. Himmler je, želeći održati dobre odnose s Nezavisnom Državom Hrvatskom, poslao u Zagreb svoga pregovarača Generala Edmunda Glaisea von Horstenaua i nakon kraćih pregovora dobio podršku za osnivanje divizije, ali s poduvjetom da divizija nosi hrvatski grb i da u imenu stoji da je divizija hrvatska.

 

Novačenje

 

Već na samom početku, Nijemci su znali da ne mogu računati na muslimane koji su bili dio vlasti u NDH jer im lokalno muslimansko stanovništvo nije vjerovalo. Himmler je osigurao jeruzalemskog muftiju Hadži Mohammed Amin al-Husseini da putuje na prostor Nezavisne Države Hrvatske. Husseini je bio veliki zagovarač nacističke ideologije, a i sam je bio protjeran sa prostora tadašnje Palestine od strane Velike Britanije jer je vodio pobune protiv izraelskih doseljenika. Ovo je urodilo velikim plodom jer su Bošnjaci pritisnuti četničkim genocidom počeli masovno vojačenje u SS. Manji broj Bošnjaka pridružio se tzv. Narodnooslobodliačkom pokretu (NOP), ali je većina podržavala novačenje u SS jer su još uvijek nosili svježe uspomene na savezništvo partizana i četnika na nekim dijelovima Bosne. Iako su lokalni imami podržavali odlazak mladih u SS jedinice, u nekim dijelovima NDH novačenje nije išlo kako treba. U Travniku su Nijemci upali u lokalnu džamiju i poveli sa sobom sve džematlije koji su mogli poslužiti u Handžar diviziji. Veliki broj ovih novaka je pobjegao iz divizije u narednih nekoliko dana. Bio je veliki i broj onih koji su pripadali domobranskim i ustaškim jedinicama koji su prebjegli služiti u SS formacijama jer je plaća i uniforma bila bolja od one u hrvatskoj vojsci. I pored svega ovoga, Himmlerovi novaci su uspjeli okupiti i osnovati najveću Waffen SS diviziju.

Handžar divizija je brojala

u prosincu/decembru 1943. 21 065 vojnika,

u lipnju/junu 1944. 19 136 vojnika

u prosincu/decenbru 1944. 12 793 vojnika.

 

 • Kroatische SS-Freiwilligen-Division........................................................(Mar 1943 - July 1943)
 • Kroatische SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division...........................................(July 1943 - Oct 1943)
 • SS-Freiwilligen-Bosnien-Herzegowina-Gebirgs-Division (Kroatien)........(Oct 1943)
 • 13. SS-Freiwilligen-Bosnien-Herzegowina-Gebirgs-Division (Kroatien)...(Oct 1943 - May 1944)
 • 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS Handschar (kroatische Nr. 1).......... (May 1944 - May 1945)

 

   Sastav divizije

 • SS-Waffen-Gebirgsjäger-Regiment der SS 27 (27. gorska lovačka pukovnija Waffen SS-a)
 • SS-Waffen-Gebirgsjäger-Regiment der SS 28 (28. gorska lovačka pukovnija Waffen SS-a)
 • SS-Waffen-Artillerie-Regiment der SS 13 (13. topnička pukovnija Waffen SS-a)
 • SS-Panzerjäger-Abteilung 13 (13. SS odred lovaca na tenkove)
 • SS-Aufklärungs-Abteilung (mot) 13 (13. SS izviđački odred (motorizirani))
 • Waffen-Gebirgs-Pionier-Abteilung der SS 13 (13. gorski pionirski SS odred)
 • Waffen-Gebirgs-Nachrichten-Abteilung der SS 13 (13. obavještajni odred SS-a)
 • Waffen-Flak-Abteilung der SS 13 (13. protuzrakoplovni odred)
 • SS-Nachrichten-Abteilung 13 (13. SS obavještajni odred)
 • Kroatische SS-Radfahr-Bataillon (Hrvatska SS biciklistička bojna)
 • Kroatische SS-Kradschützen-Bataillon (Hrvatska SS motorizirano-pješačka bojna)
 • SS-Divisionsnachschubtruppen 13
 • Versorgungs-Regiment Stab 13 (13. stožer opskrbničke pukovnije)
 • SS-Verwaltungs-Bataillon 13 (13. SS administracijska bojna)
 • SS-Sanitäts-Abteilung 13 (13. SS sanitetski odred)
 • SS-Krankenkraftwagenzug (sanitetski prijevoz)
 • SS-Freiwilligen-Gebirgs-Veterinär-Kompanie 13 (13. SS dobrovoljačka gorska veteranska satnija)
 • SS-Feldpostamt 13 (13. SS pošta)
 • SS-Kriegsberichter-Zug 13 (13. SS vlak za ratno izvještavanje)
 • SS-Feldgendarmerie-Trupp 13 (13. postrojba SS žandarmerije)
 • SS-Feldersatz-Bataillon 13 (13. SS zamjenska bojna)
 • SS-Kraftfahr-Lehr-Abteilung 13

     Sastav divizije 1943.

 

 • Kroatisches SS-Freiwilligen-Gebirgsjäger-Regiment 1
 • Kroatisches SS-Freiwilligen-Gebirgsjäger-Regiment 2
 • Kroatisches SS-Freiwilligen-Gebirgs-Artillerie-Regiment
 • Kroatische SS-Kavallerie-Abteilung
 • Kroatische SS-Kradschützen-Bataillon
 • Kroatische SS-Radfahr-Bataillon
 • Kroatische SS-Panzer-Abteilung
 • Kroatische SS-Panzerjäger-Abteilung
 • Kroatische SS-Flak-Abteilung
 • Kroatische SS-Pionier-Bataillon
 • Kroatische SS-Nachrichten-Abteilung

    

 

     U akcijama 1944.

 

 • SS-Freiwilligen-Gebirgsjäger-Regiment 27
 • SS-Freiwilligen-Gebirgsjäger-Regiment 28
 • SS-Freiwilligen-Gebirgs-Artillerie-Regiment 13
 • SS-Aufklärungs-Abteilung 13
 • SS-Panzerjäger-Abteilung 13
 • SS-Freiwilligen-Flack-Abteilung 13
 • SS-Pionier-Bataillon 13
 • SS-Nachrichten-Abteilung 13
 • SS-Gebirgsjäger-Ausb.u.Ers.Bataillon 13
 • Panzer-Aufklärungs-Zug

Sastav divizije 1944.


 • SS-Waffen-Gebirgsjäger-Regiment der SS 27     (27. gorska lovačka pukovnija Waffen SS-a)
 • SS-Waffen-Gebirgsjäger-Regiment der SS 28 (28. gorska lovačka pukovnija Waffen SS-a)
 • SS-Waffen-Artillerie-Regiment der SS 13       (13. topnička pukovnija Waffen SS-a)
 • SS-Panzerjäger-Abteilung 13                           (13. SS odred lovaca na tenkove)
 • SS-Aufklärungs-Abteilung (mot) 13                (13. SS izviđački odred (motorizirani))
 • Waffen-Gebirgs-Pionier-Abteilung der SS 13 (13. oružani gorski pionirski SS odred)
 • Waffen-Gebirgs-Nachrichten-Abteilung der SS 13  (13. oružani obavještajni odred SS-a)
 • Waffen-Flak-Abteilung der SS 13                    (13. oružani protu-zrakoplovni odred)
 • SS-Nachrichten-Abteilung 13                           (13. SS obavještajni odred)
 • Kroatische SS-Radfahr-Bataillon                     (Hrvatska SS biciklistička bojna)
 • Kroatische SS-Kradschützen-Bataillon   (Hrvatska SS motorizirano-pješačka bojna)
 • SS-Divisionsnachschubtruppen 13
 • Versorgungs-Regiment Stab 13              (13. stožer opskrbničke pukovnije)
 • SS-Verwaltungs-Bataillon 13                 (13. SS administracijska bojna)
 • SS-Sanitäts-Abteilung 13                       (13. SS sanitarni odjel)
 • SS-Krankenkraftwagenzug
 • SS-Freiwilligen-Gebirgs-Veterinär-Kompanie 13(13. SS dobrovoljačka gorska veteranska satnija)
 • SS-Feldpostamt 13                                  (13. SS pošta)
 • SS-Kriegsberichter-Zug 13                     (13. SS vlak za ratno izvještavanje)
 • SS-Feldgendarmerie-Trupp 13               (13. postrojba SS žandarmerije)
 • SS-Feldersatz-Bataillon 13                     (13. SS zamjenska bojna)
 • SS-Kraftfahr-Lehr-Abteilung 13

Obuka

Vojni vrh Njemačke odredio je da se vojnici Handžar divizije obučavaju u južnoj Francuskoj sa sjedištem divizije u gradu Le Puy. Prva skupina njemačkih novaka stigla je u Le Puy 3. srpnja 1943. godine. Odmah po dolasku jedinice, sjedište jedinice prebačeno je u grad Mende. Prva grupa hrvatskih novaka stigla je u Mende 10. srpnja 1943. godine. 15. srpnja počelo je tiskanje službenih novina divizije pod imenom „Handžar”. Ime i znak handžar su usvojeni kao oznaka divizije jer je ovaj znak bio vrlo prepoznatljiv vojnicima u diviziji i narodu u Bosni i Hercegovini.

 

Pukovnik Karl Gustav Sauberzweig je postavljen kao zapovijednik divizije 9. kolovoza 1943. godine. Ostali časnički kadar činili su većinom Nijemci s balkanskog prostora jer su poznavali materinski jezik vojnika divizije. Za dočasnike uglavnom su postavljani Hrvati koji su imali iskustva iz Prvog svjetskog rata.

 

Obuka novih novaka nije išla lako. Velika skupina časnika i dočasnika nisu imali iskustvo potrebno za obučavanje jedne ogromne divizije. U tijeku ovog vremena 155 vojnika je pobjeglo iz divizije a od toga 13 Bošnjaka i 121 Hrvat.

 

Njemački časnici su računali na hrvatske imame, koji su bili u diviziji da pripomognu pri mentalnom obučavanju muslimanskih vojnika divizije. Pa su tako provodili propagandu o „obitelji, novom svjetskom poretku, Führeru i vjeri”. Vojnici su uvijek učili o tome kako bez ova četiri, nijedna od preostalih ideja nemože opstati sama. Imami su najviše govorili i učili novake o borbi protiv komunizma u domovini.

Pobuna u Villefranche-de-Rouergueu

U tijeku novačenja bilo je i osoba koje su pripadale Komunističkoj partiji Jugolsavije i koje su se uspjele upisati kao novaci u jedinice Handžar divizije. Ferid Džanić, Božo Jelenek, Luftija Dizdarević i Nikola Vukelić su aktivno planirali pobunu protiv SS divizije i svoju priliku su pronašli u rujnu 1943. godine. Plan je bio pobiti njemačke časnike i s ostatkom simpatizera se priključiti francuskom Pokretu otpora protiv Njemačke. Džanić kao vođa skupine imao je dva plana po kojima bi divizija pod njegovim zapovjedništvom ratovala u Sjevernoj Africi ili u Hrvatskoj ovisno o situaciji u Francuskoj u danima poslije pobune. Džanić je u izletima u grad Villefranche-de-Rouergue prije pobune došao u dodir s članovima francuske ilegale u hotelu Moderne, i kada je dobio potvrdu da će imati pomoć Britanaca i Francuza, odlučio se za djelovanje. Ta se pomoć ipak nikada nije pojavila, ali se ne zna je li to bilo točno ili ne jer je pobuna trajala samo nekoliko sati.

 

Pobunjenici su poslije ponoći upali u spavaće sobe časnika, uzeli im oružje i zarobili ih. Isti su uspjeli privoliti i mali broj vojnika, koje su kasnije po gradu postavili kao stražu. U 16:10 pobunjenici su počeli ubijati časnike i dočasnike.

 

Imam Halim Malkoć i Dr. Schweiger su saznali za pobunu i smislili plan kako vratiti kontrolu nad bojnom nazad u njemačke ruke. Kada su došli do ostatka vojnika i rekli im za laži o dolasku engleskih i francuskih jedinica, vojnici su (neki i plačući) uzeli oružje i opet se zakleli Hitleru i krenuli gušiti pobunu. Oko 19:00 sati Dizdarević i Džanić su ubijeni, a Vukelić zarobljen. Tada su ostali pobunjenici, osim Jeleneka, prešli nazad na stranu SS-a, a on je prebjegao u Toulouse. Pobuna je ugušena nakon 7 sati trajanja (12:00–19:00).

 

18. rujna 1943. svi uhićeni pobunjenici koji na vrijeme nisu prešli na stranu SS-a su strijeljani. Njihova imena su: Nikola Vukelić, Mujo Alispahić, Meho Memišević, Philipp Njimać, Ivan Jurković, Alija Beganović, Mustafa Morić, Sulejman Silajdžić, Jusuf Vučjak, Zemko Banjić, Efraim Basić, Ismet Cefković i Uzeir Mehičić.

 

Imam Malkoć, Dr. Schweiger i pet drugih vojnika su dobili Željezni križ drugog stupnja.

Vojna djelovanja

Nakon povratka u Hrvatsku, Handžar divizija je počela najveće operacije protiv partizanskih jedinica u Drugom Svjetskom Ratu.

Wegweiser

 Akcija je počela u 4 ujutro 10. ožujka 1944. godine. Operacija Wegweiser je imala za cilj opkoliti i uništiti partizanske jedinice oko Jamene i Soljana. Nakon prodiranja u Jamene i Soljane oko 9 u jutro, jedinice divizije su zauzele i Vrbanju, Batrovce i Višnjićevo. Titove jedinice su se morale povući na jug preko rijeke Save. Ukupan broj poginulih partizana je bio 573 sa 82 zarobljenika.

 

Sava

Operacija Sava ili Prelazak preko Save je prva ofenziva koja je diviziju dovela u Bosnu. Prilikom prelaska preko rijeke, zapovijednik jedinice je na poklon svakom vojniku dao sliku Adolfa Hitlera s natpisom Handžaru-udaraj. Jedinice koje su prešle Savu preko Brčkog su zadobile i udarac minobacačima od strane partizanskih jedinica s nekoliko poginulih i ranjenih. 16. ožujka 1944. divizija je napala Bijeljinu i zauzela je bez većih borbi. Put Čelić-Lopare došao je pod protunapadnom vatrom 16. i 36. vojvođanske brigade i tu je je poginuo 201 partizan. Kod Gornjih Rahića divizija se sukobila sa 3. vojvođanskom brigadom gdje su život izgubila 124 partizana s 14 zarobljenih.

Osterei

12. travnja divizija je pokrenula ofenzivu Osterei (Uskrsno jaje). U prva dva dana osvojena su mjesta Janja, Donje Trnovo i Ugljevik. Albanska bojna koja je bila pod zapovjedništvom Handžar divizije su zauzeli Majevicu i ovo je bila njihova poslijednja bitka pod kontrolom Handžar divizije. 17. travnja, ova bojna se priključila tek osnovanoj 21. oružanoj gorskoj diviziji SS-a „Skanderbeg”. Partizanska Tuzlanska brigada pretrpjela je ovdje veliki poraz i izgubila Gradačac te se i s tom akcijom završava ofenziva.

 

Maibaum

Operacija Maibaum je trebala biti ofenziva koja će srušiti sav otpor Trećeg bosanskog korpusa. Dio jedinica su postavljene na rijeci Drini da spriječe prelazak partizana u Srbiju i zauzme Zvornik. Drugi dio je trebao opkoliti i uzeti Tuzlu pa onda Vlasenicu dok su ostale jedinice trebale čistiti teren zauzet od strane Handžar divizije. 25. travnja je pao Zvornik sa minimalnim gubicima. 27. travnja SS divizija je ušla u Kladanj a sljedeći dan pala je i Vlasenica. 28. travnja je bila najveća i najžešća bitka između jedinica SS i partizana u Šekovićima. Bitka je trajala 24 sata sa velikim gubicima na obije strane.

Maiglöckchen

Divizija je 17. svibnja 1944., krenula na Jug kod Stolica. Tu su se sreli sa 17. Majevičkom brigadom koja je u bitki za Stolice pretrpjela poprilične gubitke od 16 mrtvih i 60 zarobljenih.

Ljeto 1944.

Nakon propalog plana da se unište Tito i Partizani kod Drvara, Tito se odlučio na opći poziv na napad protiv neprijatelja širom Bosne i Hercegovine. Treći Bosanski Korpus je krenuo na ofenzivu protiv Handžar divizije s namjerom da zauzme izgubljeni prostor. U bitki na Loparama, partizani su potpuno uništili nekolike jedinica Handžar divizije. Bitka na Spreči 12. lipnja bila je bez čistog pobjednika. Handžar divizija je ovdje imala 205 mrtvih i 528 ranjenih dok su partizani imali oko 3000 mrtvih ali se taj broj nije mogao točnije utvrditi.

Kapitulacija

S prodorom Crvene Armije i sve većim ruskim uspjesima, Handžar divizija je premještena na Istočno bojište što je uostalom naglasilo i kraj divizije jer su mnogi vojnici počeli bježati iz vodova nazad u Hrvatsku, ne želeći se boriti u drugim državama.

Od ostataka Handžar divizije formirana je 13. SS izvidnička bojna koja je krajem 1944. sudjelovala u Batinskoj bitci.

Handžar divizija se predala britanskim trupama 8. svibnja 1945. godine.

Ratni zločini

Vojnici divizije su prema dokazima komunističkih vlasti ubili 22 Židova u Tuzli. Trideset i osam vojnika nekadašnje divizije je optuženo i suđeno između 20-og i 30-og kolovoza 1947. godine za ratne zločine. Samo za sedam njih komunistička vlast je imala dokaze o ratnim zločinima, no unatoč tome svi su osuđeni. Sedam vojnika za koje su imali dokaze su pogubljeni, dok su ostali osuđeni na pet godina do doživotne robije. Samo jedan vojnik je preminuo

u zatvoru, dok su svi ostali pušteni ranije, a zadnji optuženi zatvor je napustio 1952. godine.

Ratni put :


ožujak - srpanj 1943 ..................................... Nezavisna Država Hrvatska

srpanj 1943 - siječanj 1944............................. Francuska

siječanj - ožujak 1944..................................... Njemačka

ožujak - rujan 1944......................................... Nezavisna Država Hrvatska

siječanj - travanj 1944..................................... Mađarska

travanj - svibanj 1945 ..................................... Austrija


Zapovjednici :


 • 02. Juli - 1943 -  09. August 1943:                                                            
 • SS-Standartenführer Herbert von Obwurzer
 • 09. August 1943 - Juni 1944:                                                                    
 • SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Karl-Gustav Sauberzweig
 • Juni 1944 - 08. Mai 1945: 
 • SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Desiderius Hampel

Nositelji visokih odlikovanja

Prisega Handžar divizije

„Ich schwöre dem Führer, Adolf Hitler, als Oberstem Befehlshaber der Deutschen Wehrmacht Treue und Tapferkeit. Ich gelobe dem Führer und den von ihm bestimmten Vorgesetzen Gehorsam bis den Tod. Ich schwöre zu Gott dem Allmächtigen, dass ich dem kroatischen Staat und dessen bevollmächtigtem Vertreter, dem Poglavnik, stets treu sein, die Interessen des kroatischen Volkes stets hüten und die Verfassung und die Gesetze des kroatischen Volkes immer achten werde.”

Prijevod:

„Zaklinjem se Führeru, Adolfu Hitleru, kao vrhovnom zapovjedniku njemačkog Wehrmachta na odanost i hrabrost. Zavjetujem se Führeru, kao i pretpostavljenima koje on odredi, na poslušnost do smrti. Kunem se Bogom svemogućim da ću hrvatskoj državi i njezinom ovlaštenom predstavniku, Poglavniku, uvijek biti odan te da ću uvijek štititi interese hrvatskoga naroda i poštovati hrvatski Ustav i zakone.”

Himna Handžar divizije: Sa pjesmom u boj

Pjesma se pjeva uz melodiju Bombe na London, a autor pjesme je nepoznat.

Pjesma ječi, sva se zemlja trese,
SS-vojska stupa roj u roj,
SS-vojska sveti barjak vije.
SS-vojska sve za narod svoj.
Daj mi ruku ti, draga Ivana,
oj s Bogom sad, oj s Bogom sad, oj s Bogom sad idem branit,
idem branit, idem branit mili,
rodni kraj, rodni kraj.
U boj smjelo vi SS-junaci
pokažite domovini put!
Pođite putem slavnih pradjedova
dok ne padne tiran klet i ljut.
Ljubav naša nek u srcu plamti,
i sa pjesmom pođimo u boj.
Za slobodu mile domovine
svaki rado dat će život svoj!