Operacija

"UNTERNEHMEN WEGWEISER"

10.mart/ožujak.1944.

Akcija je počela u 4 ujutro 10. ožujka 1944. godine. Operacija Wegweiser je imala za cilj opkoliti i uništiti partizanske jedinice oko Jamene i Soljana.

Nakon prodiranja u Jamene i Soljane oko 9 u jutro, jedinice divizije su zauzele i Vrbanju, Batrovce i Višnjićevo.

Titove jedinice su se morale povući na jug preko rijeke Save.

Ukupan broj poginulih partizana je bio 573 sa 82 zarobljenika.

 

NCO Signal bataljun    14.mart / ožujak 1944. Jarmina .             Na slici od lijevo na desno : Lua, Hiemer, Bensei, Schütz, Misch.
NCO Signal bataljun 14.mart / ožujak 1944. Jarmina . Na slici od lijevo na desno : Lua, Hiemer, Bensei, Schütz, Misch.